Nyheter presenteras här.

AMM i Göteborg och Uppsala ger kursen Medicinska effekter av strålning 5 – 7 oktober.
Kursen kommer att erbjuda en kunskapsöversikt och kunskap i medicinsk riskbedömning av all sorts strålning.
Dessutom kommer kursdeltagarna ta del av varandras erfarenheter genom diskussioner i grupper
om hur enskilda fall och grupputredningar kan bedrivas och utvärderas. Läs mer

Region Norr kör repris på webkursen från i juni om Kemiska hälsorisker.
Reprisen kommer under hela september med frågestunder v 38.
Info om anmälan mm i bifogad PDF. Inbjudan repris.