Nyheter:

Inbjudan repris på webkurs om Kemiska hälsorisker

Efter påsk v17 börjar repris 2 på webkursen Kemiska hälsorisker. Kursen ordnas i Region Norrs regi och är öppen kostnadsfritt för alla SAMS medlemmar.
Kursen kommer att ligga uppe under fyra veckor och under v 21 avslutas kursen med digitala frågestunder.
Läs Inbjudan repris 2.
Vill du gå kursen anmäl dig till Olle Nygren, olle at damina.se.

INBJUDAN  Välkomna till Årsmöte
för Riksföreningen Sveriges Arbetsmiljöspecialister 2021 / 2022 med seminarium

Tid:                    19 maj 2022  kl 13.00
Plats:                 Fysiskt möte på
Hotell Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Kungsholmen, Stockholm. 
Lokal Etta Otis.
Samt möjlighet att deltaga digitalt. Viktigt att anmäla till ordförande om önskan att delta via Teams

Anmäl deltagande till årsmötet och seminariet sändes senat den 12 maj till   
ordförande Jessica Pondman Lagerström,    jessica.pondmanlagerstrom@tyrens.se

13.00 -13.10 Välkommen – Jessica Pondman Lagerström, ordf

SAMS Sveriges arbetsmiljöspecialister

13.10 -13.45 Sveriges Företagshälsovårder Peter Munck presenterar aktiviteter
13.45 – 14.45 Arbetsmiljöingenjörens kompetensutveckling och fortbildning
Nya utbildningar som tex YH
14.45-15.00 PAUS
15.00 SAMS Riksförenings Årsmöte