Inbjudan repris på webkurs om Kemiska hälsorisker

Efter påsk v17 börjar repris 2 på webkursen Kemiska hälsorisker. Kursen ordnas i Region Norrs regi och är öppen kostnadsfritt för alla SAMS medlemmar.
Kursen kommer att ligga uppe under fyra veckor och under v 21 avslutas kursen med digitala frågestunder.
Läs Inbjudan repris 2.
Vill du gå kursen anmäl dig till Olle Nygren, olle at damina.se.