Våra medlemmar

Medlemmarna berättar om SAMS

Johan Nylander

Jag heter Johan Nylander och har läst till civilingenjör i kemi en gång i tiden. Har under mitt yrkesliv tillbringat många år i processindustrin inom forskning, marknadsföring, försäljning och fabriksledning.

Nätverket som ett medlemskap i SAMS innebär är otroligt värdefullt för mig som arbetsmiljöingenjör. Det har lett till många nya kontakter som jag kan utbyta erfarenheter med, lära av och nätverka med. SAMS nätverk gör det också möjligt att etablera kontakter med liknande föreningar utanför Sverige.

Jag är aktiv i SAMS norra Sverige och även delaktig i att ta fram utbildningsmaterial för SAMS medlemmar i en arbetsgrupp. Alla medlemmar kan engagera sig och anordna ex. studiebesök eller skapa nya arbetsgrupper.


Mattias Falkenström

Mitt namn är Mattias Falkenström och jag bor i Östersund. Jag har tidigare jobbat som målare och även varit skyddsombud, men pluggar nu på distansutbildning till arbetsmiljöingenjör i Sundsvall.

Jag är med i SAMS för nätverkande, utbildningar och information. Den största fördelen som jag ser, är att man blir erbjuden intressanta föreläsningar, tidning och får träffa andra som jobbar med arbetsmiljö.

Mitt engagemang har hittills varit att ta del av några föreläsningar, en röstning och varit med och träffat andra arbetandes inom arbetsmiljö ute på lunch.


Camilla Wagner

Jag heter Camilla Wagner. Jag är utbildad arbetsmiljöingenjör, med erfarenhet från såväl industriverksamhet, energibranschen, byggbranschen samt från företagshälsovård.

Inom SAMS är jag verksam i södra Sverige och även engagerad i en arbetsgrupp med att ta fram ny utbildning inom byggarbetsmiljö som kommer att erbjudas SAMS medlemmar.

Jag finner det betydelsefullt att vara med i detta nätverk av arbetsmiljöspecialister. Arbetsmiljön och arbetsmiljöfaktorer är en del av samhället, och samhället, arbetslivet och lagstiftning förändrar sig hela tiden. Att då vara omgiven av arbetsmiljöspecialister gör det möjligt att skapa dialog med andra specialister och byta erfarenheter och få utvidgad kunskap. Att vara med i SAMS skapar mervärde för mitt yrkesutövande!