ARBETSMILJÖ

Här har vi samlat tillförlitlig kunskap om arbetsmiljö liksom information om olika sätt att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljö innefattar mycket. Vi stöter ständigt på nya frågor och problem och behöver ha enkel och snabb tillgång till kunskap. Inom vår förening ser vi tillgången på god kunskap om arbetsmiljö och medlemmarnas ständiga kompetensutveckling som prioriterade frågor. Denna del av hemsidan är tänkt att fungera som stöd och inspiration för kompetensutvecklingen. Här finns tips och länkar till mer att läsa.

  • Nyhetsbrev.
  • Föredrag, innehåller presentationer från föredrag som hållits vid möten som arrangerats av FTF (numera SAMS).
  • Utbildningar om arbetsmiljö som är tillgängliga via nätet och är gratis.
  • Utbildningar om arbetsmiljö som arrangeras av universitet och högskolor.
  • Arbetsmiljökunskap. Här finns tips om bra material om olika arbetsmiljöfrågor.
  • Arbetsmiljöforskning.

Vi arbetar löpande med att fylla på och uppdatera dessa sidor. Har du något som du tycker borde finnas med här? Hör av dig via mail till webmaster@samssverige.se

Är det någon länk som inte fungerar? Maila webmaster@samssverige.se och meddela vilken länk det är och vilken sida, så fixar vi det.

För att läsa vidare på dessa sidor behöver du logga in som medlem. Om du inte är medlem kan du bli det genom att gå till sidan Bli medlem