GDPR och Medlemsvillkor

Vi samlar in och sparar data som du lämnar. ​Webbsidor, sociala medier och marknadsföring ​

Vi samlar in personliga data såsom namn, epostadress och annan information som du frivilligt lämnar till oss i samband med att du blir medlem eller besöker våra hemsidor. Dessa data är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig som medlem samt att vissa data används för kommunikation med dig. Vi samlar inte in och lagrar information som vi får från din webbläsare såsom t.ex. IP-adress.

Vi använder informationen till:

 • Marknadsföring såsom epostutskick med nyhetsbrev och kampanjer​
 • Marknadsföring via postala utskick
 • Medlemsinformation
 • Eventuella undersökningar och enkäter​ (sällsynt)

Marknadsföring​

Epostmarknadsföring får du när du ingår ett avtal med oss om detta. Epostmarknadsföring och information kan du avanmäla direkt i respektive utskick.

Vi lämnar inte ut data om dig ​till partner och andra bolag eller föreningar såvida det inte uttryckligen begärts av dig (t.ex. begäran om viss information eller dylikt).
Cookies ​
På våra webbsidor används inte cookies för närvarande.
Du har rättigheter ​

I maj 2018 utökas och förändras dina rättigheter kopplat till hur dina data behandlas.

Här kan du läsa mer om Dataskyddsreformen (GDPR). Länken öppnas i nytt fönster.

 • Du har rätt att veta vad vi gör med dina data.
 • Varför datan behandlas. ​
 • Under vilken tidsperiod behandlingen pågår.
 • Vilka som tar del av datan och vilka konsekvenser behandlingen får.
 • Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag, där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.
 • Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad. ​
 • Du som kund har rätt att komplettera med relevanta uppgifter som saknas.
 • Upptäcker du felaktiga data har du rätt att begära rättning av det felaktiga.

Ändra godkännande av hur vi hanterar data 

Du kan återkalla dina samtycken genom att kontakta SAMS.

 • Om du vill avsluta ditt avtal med SAMS.
 • Om du inte vill att vi kontaktar dig via epost. Då kan du avregistrera dig i respektive epostmeddelande som blir skickat till dig.

Din anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och eventuellt avtalsnummer.

Om medlemsvillkor

Medlemskapet är för ett år åt gången och förlängs årsvis automatiskt om medlemskapet ej avslutas. Vid önskan om avslut av medlemskap ta kontakt med Jessica.pondmanlagerstrom@tyrens.se

Integritetspolicyn i sin helhet 

Denna integritetspolicy är antagen av SAMS för hantering av personliga data avseende dina kontakter med SAMS som besökare av våra webbsidor, sociala mediekanaler och som mottagare av nyhetsbrev eller annan information från SAMS. Den nya integritetspolicyn är framtagen för det nya EU-kravet GDPR som ersätter dagens PUL (personuppgiftslagen).
För begäran av utdrag, radering och/eller portering använd följande kontakt:

SAMS, Sveriges Arbetsmiljöspecialister
C/o Elisabeth Selander
Svarvargränd 9
187 42 Täby
rikskassor@samssverige.se