Yrkesutbildningar

Saknar du någon utbildning i listan nedan? Maila webmaster@samssverige.se så kompletterar vi.

Är du intresserad av kortare seminarier och kurser? Kolla kalendariet!

Fristående kurser, korta distansutbildningar

KTH startade under hösten 2021 flera korta kurser som riktar sig till yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet. Läs mer om kurserna på KTHS webbplats. De kurser som ges är:

Arbetsliv och hälsa, CH2009
Avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljön, CH202V
Belastningsergonomi – riskbedömning och utveckling, CH103V
Buller och vibrationer i arbetslivet – riskbedömning och utveckling, CH104V
Hållbart arbete inklusive mätningar och riskbedömningar av buller och vibrationer CH1001
Ledarskap och hållbara arbeten, CH201V

Ansökning till kurserna kan göras på antagning.se. fram till 15e april 2021.

Håll också utkik på kurserna inom KTHs program Work environment engineering, WEE. Tanken är att de ska kunna läsas som fristående kurser, dvs. utan att man behöver gå hela programmet.

Fristående kurser publiceras löpande på webbplatsen fhvforskning.se och på fhvmetodik.se

Program inom universitet och högskola

KTH har ett tvåårigt magisterprogram Work environment engineering, WEE som utbildar arbetsmiljöingenjörer. Utbildningen är två-årig men det är möjligt att korta ner utbildningen och bara gå ett år. Utbildningen ges på engelska.

KTH har också ett magisterprogram med inriktning på ergonomi Human Factors and Ergonomics, som delvis är integrerat med WEE-programmet.

Umeå Universitet har ett ettårigt magisterprogram i arbetsliv och hälsa. Inom detta program finns det fyra inriktningar; bland annat arbetsmiljöteknik och ergonomi.

Mer information om utbildningarna finns på Sveriges företagshälsors webbplats.

Arbetsmiljöutbildningar inom YH-utbildning

YH utbildningar inom arbetsmiljö bedrivs på ett antal orter i Sverige. Utbildningen i Göteborg har bedrivits under ett antal år. Hösten 2020 startade en motsvarande utbildning i Skellefteå och Hösten 2021 startar en utbildning i Sundsvall och en i Gävle, den senare med inritning Bygg. Utbildningarna i Skellefteå och Gävle sker sker helt och hållet på distans, medan utbildningarna i Sundsvall och Göteborg varvas fysiska träffar med distansstudier.

Göteborg (400 YH poäng) – Folkuniversitetet, deldistans

Skellefteå (440 YH poäng) – Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige, distans

Sundsvall (400 YH poäng) – Yrkeshögskolan Mitt, deldistans

Gävle (300 YH poäng) – Folkuniversitetet, distans