Webbutbildningar

Det kommer allt fler webbutbildningar och många av dom är gratis. Här är tips på några.

Utbildningar för oss som själva arbetar med arbetsmiljö

En grundutbildning om arbetsmiljö är Work and technology on human terms. Utbildningen har producerats av Prevent i samarbete med bl.a. KTH, Chalmers, Luleås och Lunds universitet. Utbildningen bygger på boken Arbete och teknik på människans villkor.

Webbutbildningar som riktar sig till arbetsplatserna

Dessa webbutbildningar riktar sig till chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud och ofta också anställda.

Prevent har flera webbutbildningar, bland annat en webb-version av BAM (Bättre Arbetsmiljö). Kolla gärna Prevents webb-utbildningar. Det kommer löpande nya sådana.

Suntarbetsliv har en arbetsmiljöutbildning och OSA-utbildningen. Gratis

För handeln finns Din arbetsplats i handeln, Säker i butik, Brandsäkerhetsutbildning och Brandfarlig vara i handeln. Gratis

För hotell- och restaurang finns Schyst vardag. Gratis

För besöksnäringen (bl.a. hotell och restaurang) finns också Säker vardag. Gratis

För industrin finns Ny i industrin. Gratis

För skogsindustrin finns Säkert skogsarbete. Gratis. Kolla gärna också vad som finns från Säker skog.

För hästnäringen finns Bli ett schysst stall. Gratis

För högtrycksspolning finns Att arbeta säkert med höga tryck. Gratis

SKANSKA utbildningar

https://www.youtube.com/watch?v=G8P9o8o3exY

https://www.youtube.com/watch?v=BW_tnT0icN0

https://www.youtube.com/watch?v=V6VXJc-4zwQ

http://e-utbildning.edts.se/skanska/

https://www.id06kompetensdatabas.se/

Trafikverket Digitala utbildningar

https://www.trafikverket.se/tjanster/Utbildningar/kurs-om-farliga-amnen-i-material-och-varor/

https://www.trafikverket.se/tjanster/Utbildningar/utbildningar-i-kemikaliehantering/

Svenska Kraftnät Digitala utbildningar

Så anmäler du dig

På Kompetensportalen kan du skapa ett konto (nytt fönster).

Från din beställare får du ett säkerhetsord som du behöver för att kunna skapa ditt konto. Du behöver även information om vilket delprojektnummer som du arbetar mot.

När du har skapat kontot ligger alla utbildningar och väntar. Du kan avboka de utbildningar som du i samråd med din beställare kommit överens om att du inte ska gå.

Efter genomförd utbildning bekräftar du till din beställare genom att visa en skärmdump av ”Min plan” från kompetensportalen.

Prevent Digitala utbildningar

https://www2.prevent.se/kemiguiden/

https://www2.prevent.se/allt-om-stad/

https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/webbutbildningar/att-arbeta-sakert-med-hoga-tryck-0efbd7b8/

https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/webbutbildningar/maskinkorkortet-99d18056/

https://friwebbutbildning.prevent.se/index.php/logga-in?hash=a82a9ad01c90ebf     Säkert skogsarbete

https://www2.prevent.se/hantera-hat-och-hot—pa-redaktionen/hantera-hat-och-hot-pa-redaktionen/

https://www2.prevent.se/rehabverktyget/

https://www2.prevent.se/halsoframjande-ledarskap/

https://www.prevent.se/bransch/hotell-och-restaurang/webbutbildning-schyst-vardag/

https://www.prevent.se/bransch/handel/saker-i-butik/

https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/checklistor/

https://www2.prevent.se/osaenkaten/

https://www.prevent.se/globalassets/.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljon/roller/skyddskommitte.pdf

https://www2.prevent.se/ergonomihjalpen/

Kommun och landsting

https://www.suntarbetsliv.se/kampanjsida-arbetsmiljoutbildningen/?gclid=Cj0KCQjw6NmHBhD2ARIsAI3hrM3zmqemC6CDVrE_kck2tJDTXaThlr5gN6xv3s7uQUVLFeuTrBwIj5MaAuhTEALw_wcB

https://docplayer.se/171151743-Digital-arbetsmiljo-ur-slutanvandares-perspektiv.html

https://osakollen.suntarbetsliv.se/

Energi

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808