Webbutbildningar

Det kommer allt fler webbutbildningar och många av dom är gratis. Här är tips på några.

Utbildningar för oss som själva arbetar med arbetsmiljö

En grundutbildning om arbetsmiljö är Work and technology on human terms. Utbildningen har producerats av Prevent i samarbete med bl.a. KTH, Chalmers, Luleås och Lunds universitet. Utbildningen bygger på boken Arbete och teknik på människans villkor.

Webbutbildningar som riktar sig till arbetsplatserna

Dessa webbutbildningar riktar sig till chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud och ofta också anställda.

Prevent har flera webbutbildningar, bland annat en webb-version av BAM (Bättre Arbetsmiljö). Kolla gärna Prevents webb-utbildningar. Det kommer löpande nya sådana.

Suntarbetsliv har en arbetsmiljöutbildning och OSA-utbildningen. Gratis

För handeln finns Din arbetsplats i handeln, Säker i butik, Brandsäkerhetsutbildning och Brandfarlig vara i handeln. Gratis

För hotell- och restaurang finns Bättre vardag och Schyst vardag. Gratis

För besöksnäringen (bl.a. hotell och restaurang) finns också Säker vardag. Gratis

För industrin finns Ny i industrin. Gratis

För trä- och möbelindustrin finns Maskinkörkortet. Gratis

För gruv- och stålindustrin finns Brandsäkerhetsutbildning. Gratis

För skogsindustrin finns Säkert skogsarbete. Gratis. Kolla gärna också vad som finns från Säker skog.

För hästnäringen finns Bli ett schysst stall. Gratis

För högtrycksspolning finns Att arbeta säkert med höga tryck. Gratis

SSG, Standards solution group utvecklar standardiserade webbutbildningar på uppdrag.

Detta innehåll kräver att du är medlem. Om du är en existerande medlem, logga in. Nya medlemmar kan registrera sig nedan. Användarnamnet kan inte innehålla icke-alfanumeriska tecken och måste ha minst 4 tecken. Använd gärna bindestreck, punkt eller understreck.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält