Utbildningsplatser

Kontaktpersoner YH-utbildningar Arbetsmiljöingenjörer 2022

Göteborg

Amanda John

Tel. 031-352 66 62   e-mail  amanda.john@folkuniversitetet.se

FOLKUNIVERSITETET

Besöksadress: Norra Allégatan 6

Postadress: Box 2542, 403 17 GÖTEBORG

Växel: 031-10 65 00

E-post: yh.vast@folkuniversitetet.se

Webb: www.folkuniversitetet.se/

Sundsvall

Kristina Ydehall

Tel. 073 337 21 28  E.mail kristina.ydehall@sundsvall.se

Sundsvalls kommun, Vuxenutbildningen

851 15 Sundsvalls kommun

Skellefteå samt Haninge

Katarina Martinsdotter Frohm

Tel.     0706320710       Email katarina@tcc.se

Mia Zajac

Tel 072 200 97 40   Email mia@tcc.se

TCC AB, Växlarevägen 25, BV, 170 63 SOLNA

www.tcc.se

Gävle

Arbetsmiljöingenjörer i byggsektorn

Mikael Eriksson

Folkuniversitetet

Tel 073 661 00 04

Mikael.eriksson@folkuniversitetet.se