Vibrationer Hand-arm

Hand-arm (t.ex. ISO 5349). Även detta går att mäta men det finns många svårigheter med mätningarna som måste hanteras. Det finns krav på riktning samt montering plus val av sensor. Konsultera en expert om du behöver trovärdiga resultat!

Bilden till höger beskriver vilka mätriktningar som gäller.

Du kan sedan hitta mer information och referenser genom att klicka på “permalänken”.

Du kan även enkelt söka på olika ord för att hitta det du söker.

Du kan också kommentera  och/eller ställa frågor till oss om du önskar.

Frågetitel:

Vilken fråga blir besvarad?

Frågeförfattaren:

Vilket namn skall associeras med frågan?

Här hittar du vanliga frågor!

Q: Vad innebär Krest-faktorn?

A: Krestfaktorn anger hur transient data är. Värdet anger toppvärde/rms (medelvärde). Om vibrationsdata innehåller många toppar kan det skada även om rms-värdet är betydligt lägre.

 

Comment on this FAQ