Farliga Kemikalier

Här kommer vi att informera om farliga kemikalier.

Arbetsmiljöverket har flera temasidor om kemiska risker och luftföroreningar, bland annat om asbest, hudexponering, hygieniska gränsvärden, kemitillstånd, kvarts och stendamm och nanomaterial.

KemiGuiden är en webbplats som utvecklats som stöd för småföretagens kemikaliearbete, men är användbar också för kemikaliearbetet i större företag. KemiGuiden beskriver vilka lagar och regler som gäller men ger framför allt råd om hur man kan göra för att klara lagar och regler. Här finns tips och råd om de rutiner som behöver ingå i kemikaliearbetet, t ex förteckning, riskbedömning, medicinska kontroller mm. GRATIS!

Kemiska ämnen är en ”komplett databas för dem som hanterar eller ansvarar för kemikalier på arbetsplatsen. Databasen är enkel och användarvänlig. I databasen Kemiska ämnen beskrivs hälsoriskerna och hur man skyddar sig mot dem. Den förklarar också hur kemiska ämnen ska hanteras och hur de ska transporteras. Dessutom innehåller den märkning och klassificering enligt gällande regelverk. Databasen uppdateras kontinuerligt med nya ämnen, fakta och bestämmelser. Nuvarande version innehåller cirka 34 000 kemiska ämnen.” Observera att Kemiska ämnen kostar. För närvarande är priset 3 000:-/år (2014).

Vill du läsa in dig på området kemiska hälsorisker? Tre bra och ambitiösa utbildningsmaterial har utvecklats i samarbete mellan internationella yrkershygienikerorganisationer. GRATIS!

Health effects of hazardous substances

Measurement of hazardous substances

Control of hazardous substances

Du kan sedan hitta mer information och referenser genom att klicka på “permalänken”.

Du kan även enkelt söka på olika ord för att hitta det du söker.

Du kan också kommentera  och/eller ställa frågor till oss om du önskar.

Frågetitel:

Vilken fråga blir besvarad?

Frågeförfattaren:

Vilket namn skall associeras med frågan?

Här kan du hitta vanliga frågor samt svar.

 

Comment on this FAQ