Vibrationer Helkropp

Helkropp (t.ex. ISO 2631). Det finns 2 delar, ISO 2631-1 samt ISO 2631-5 som hanterar transienta vibrationer (Krest > 9). Med en mätplatta och ett mätinstrument med korrekta filter kan dessa vibrationer kvantifieras. Det finns dock stora möjligheter att mäta fel. Konsultera en expert om du behöver trovärdiga resultat! Använd bra mätutrustning.

Nedan beskrivs bilder för hur vibrationerna påverkar människan men även de mätriktningar som gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan sedan hitta mer information och referenser genom att klicka på ”permalänken”.

Du kan även enkelt söka på olika ord för att hitta det du söker.

Du kan också kommentera  och/eller ställa frågor till oss om du önskar.

Vilken fråga blir besvarad?
Vilket namn skall associeras med frågan?

Välkommen till denna FAQ!

Q: Vad innebär Krest-faktorn?

A: Krestfaktorn anger hur transient data är. Värdet anger toppvärde/rms (medelvärde). Om vibrationsdata innehåller många toppar kan det skada även om rms-värdet är betydligt lägre.