Elektromagnetiska fält och optisk strålning

Elektromagnetiska fält och optisk strålning

Här ger vi möjlighet att ställa frågor kring ämnet.

Frågetitel:

Vilken fråga blir besvarad?

Frågeförfattaren:

Vilket namn skall associeras med frågan?