Ventilation

Ventilation

Här kan du hitta information och referenser kring ämnet.

Du kan även enkelt söka på olika ord för att hitta det du söker.

Du kan också kommentera  och/eller ställa frågor till oss om du önskar.

Allmän information:

Vilken fråga blir besvarad?
Vilket namn skall associeras med frågan?

Välkommen till denna FAQ!

Q: Måste ventilationssystem bullra?

A: Nej, absolut inte! Ett ventilationssystem som stör är dåligt designat och/eller dåligt installerat. Det skall inte finnas tonala ljudkomponenter i ett ventilationssystem.

Q: Kan ANC-tekniken göra ventilationssystem tystare?

A: Ja, och detta har visats  med många installationer. Digisonix i USA genomförde mängder med installationer på 90-talet. Dock är det viktigt att notera att ANC är ett ”plåster” i detta fall. Systemet skulle inte bullra från början om det hade gjorts rätt. Samtidigt är det så att de passiva dämpsystemen kan stjäla flöde och därmed även effekt. Genom att göra fläktsystemet utan passiva material får systemet tonala ljudkomponenter men dessa kan sedan effektivt dämpas med ANC och på detta sätt minska energiförbrukningen. Detta har visats i ett antal installationer. Detta gäller även köksfläktar vilket även har visats i tester.

Q: Är temperatur rätt paramater att reglera på för ventilationssystem?

A: Egentligen inte. Kroppen är mer känslig för flöde och med rätt flöde kan temperaturen sänkas flera grader. Om flödet blir för stort uppstår dock drag och då blir det negativt. Det är alltså viktigt att balansera temperatur med korrekt flöde i rummet men flöde är en viktig parameter.

Q: Jag sitter i en kontorsmiljö. Fläktrummet finns i rummet bredvid. Jag störs av bullret. Måste verkligen ventilationssystemet bullra så mycket? Borde inte rummet dämpa ljudet?

A: Jo, rummet borde dämpa men det är oftast inte det som är utmaningen. De flesta fläktsystem är mjukt monterade (vibrationsisolatorer) men sedan har resten monterats stumt. Ett mycket vanligt fel är att elskenor och kablar har förankrats från väggen till enheten och då överförs vibrationerna via dess stag och elledningar och anläggningen blir en stor ”vibrator” som sedan gör om väggen till en stor bashögtalare. Då låter det mycket på andra sidan eftersom det blir stomljud som sprider sig i hela byggnaden. Lösningen är att kapa alla elskenor samt låta elledningarna bilda ett ”U” i denna punkt så att det blir ett flexibelt montage. Detta gäller även alla rör och andra anslutningar. Det hade varit bättre att montera anläggningen stumt eftersom den då inte hade ”vibrerat” lika mycket och mindre vibrationer hade överförts till väggen.