Mätteknik

Här hanterar vi Mätteknik

Du kan sedan hitta mer information och referenser genom att klicka på “permalänken”.

Du kan även enkelt söka på olika ord för att hitta det du söker.

Du kan också kommentera  och/eller ställa frågor till oss om du önskar.

Vilken fråga blir besvarad?
Vilket namn skall associeras med frågan?

Allmän information

Att mäta är viktigt men också en möjlig felkälla. Det är viktigt att använda bra mätutrustning och vara väl förtrogen med hur den fungerar. Kalibrering av mikrofoner är extra viktigt och måste ske före och efter en mätning. Accelerometrar skall inte kalibreras eftersom kalibratorn har större onoggrannhet än sensorn. Användaren av mätutrustningen är empiriskt den största ”felkällan” och dessutom deterministisk, samma ”fel” varje gång! Att mäta minst två (2) gånger och på olika sätt minimerar risken för fel. Detta är extra viktigt när en mätning skall ske där det finns en osäkerhet kring noggrannheten. Konsultera gärna experter om du är tveksam. Lagkrav kräver bra mätningar och en ”uppskattning” på 5-10 dB när räcker inte.

Använd inte iPhone/iPad eller SmartPhone för att mäta ljud med den inbyggda mikrofonen. Vi vill därför VARNA för all användning av appar för SmartPhone där den inbyggda mikrofonen används för mätningar där lagkrav finns!

Välkommen till denna FAQ!

Q: Hur mäts ljud?

A: Ljud mäts ofta med hjälp av en mikrofon. Det finns speciella mätmikrofoner som uppfyller en typ-standard (t.ex. IEC 61672). Dessa mätmikrofoner mäter mer exakt. En ”sångmikrofon” kan inte användas för att mäta ljudnivåer mer exakt. Det går inte heller att använda en SmartPhone om krav på noggrannhet finns! Mätvärdet kan vara 10 dB fel och i bästa fall typiskt 3 dB. Det är också viktigt att kunna kalibrerar mikrofonen vilket inte är möjligt på ett standardiserat sätt om inte en mätmikrofon används. Mätfelen är störst i låg- och högfrekvens som framgår av bilden nedan. iPhone har mikrofonen placerad i underkant, och för iPad sitter den i överkant. Mikrofonen kan blockeras om en iPhone hålls i handen, som brukligt är. Då ökar felen ytterligare. Utöver detta skall den nödvändiga kalibreringen beaktas vilket inte går att genomföra med en SmartPhone. Kalibratorn passar inte! Besök gärna hemsidan www.EarGuardian.se för mer information. Där kan du även hitta hur en referenskalibrering går till. Detta ger en SmartPhone bättre noggrannhet givet att det går att justera kalibreringsfaktorn (få appar tillåter detta). En extern professionell mikrofon är dock att föredra.