Arbetsmiljöstudentnätverket-SAMS

Introduktion

SAMS har fått förfrågan om att sätta upp ett speciellt studentnätverk för de studenter i Sverige som studerar till arbetsmiljöingenjör eller specialister inom området. Bengt Sahlin har varit huvuddrivande i detta och Thomas Lagö hjälper till att lägga upp nätverket på hemsidan för SAMS. Initiativet är lovvärt och SAMS ser positivt på att vara med och hjälpa till med detta fina initiativ. På SAMS hemsida med dess länkar kommer det att finnas information om studentnätverk som skapats. Vi har även lagt upp länkar kring LIA-platser och annat som kan vara av värde för studenterna. När man registrerar sig bör man som student registrera sig så att vi som organisation ser att just den här personen är student. Det är en klick-ruta som skall aktivera ”student”. Om man redan är registrerad på hemsidan som en användare men inte har klickat i denna rutan, behöver man gå tillbaka till sitt konto och klicka ”student”, det vill säga aktivera den rutan så att SAMS får vetskap om att det är en student som äger just det kontot. Ange också var du studerar (t.ex. YH Umeå) samt vilket år du planerar examen.

Efterhand kommer de här sidorna att fyllas på med mer information kring ArbetsmiljöStudentNätverket-SAMS.

Nedan finns en video och en PPT som beskriver projektet.

Arbetsmiljöstudenterna

Arbetsmiljöstudenterna