Protokoll Region 8

Vi rekommenderar att regionens ansvariga skickar den info som finns:

  • Protokoll
  • Planerade aktiviteter (datum, plats, samt vilket event det handlar om).
  • Föredrag som genomförts och det finns PDF-filer till medlemmar
  • Ändringar för regionen

Skicka till webmaster@samssverige.se