Webkurs anmälan

En ny kursomgång kommer i början av i slutet av april med början v 17 2022.

Inbjudan repris 2 (PDF)

Är du intresserad av att gå kursen anmäl dig till Olle Nygren (olle at damina.se).