Region Norr Nyheter

2021-01-26 Nytt protokoll att läsa

Protokoll från årest första styrelsemöte. Gå till protokollsidan

2020-12-04 Lokalombudet i Umeå

Frej Gruffman, som är lokalombud i Umeå, har bytt arbete och är nu arbetsmiljöingejör på VAKIN AB (Kommens VA-bolag). Hans nya kontaktuppgifter är frej.gruffman@vakin.se.

2020-11-16 Vad kan aerosolkunskap lära oss om virussmitta i arbetsmiljön?

SAMS region 8 bjuder in till TEAMS föreläsning. Föreläsare: Håkan Tinnerberg, Universitetssjukhusöveryrkes- och miljöhygieniker, docent. Datum 24/11 kl 15:00-16:00. Anmälan görs till Mats Andersson till mats_andersson@golder.se

2020-10-20 Nytt protokoll att läsa

Protokollet från styrelsemöte 7-2020 finns nu att läsa. Gå till protokollsidan

2020-10-19 Inspirationsstund om MTO

Region Norr inbjuder till Instpirationsstund om MTO – Människa, teknik och organisation den 18 november kl 13-15 online via Teams. Sandra Flinthammar, AFRY, leder stunden. Läs inbjudan med info om schema och anmälan

2020-09-21 Komplett lista med protokoll

Nu är listan med aktuella styrelseprotokoll komplett och finns att läsa som PDF-er.
Gå till protokollen

2020-09-20 Uppdateringar på Region Norrs web

Nu finns även protokoll 2-2020 och 3-2020 att läsa. Det som fattas nu är protokoll 4-2020. Det bör komma inom kort.

2020-09-17 Nya protokoll att läsa

Nu finns protokoll 5 och 6/2020 att läsa. Dock saknas fortfarande protokoll 2 – 4/2020. Räknar med att dessa kommer att finnas tillgängliga inom kort.

2020-03-17 Inställt fysiskt årsmöte

OBS! På grund av Corona-situationen och få anmälda har styrelsen beslutat att ställa in det fysiska mötet. Årsmötet hålls endast som Skype-möte den 19 mars på samma tid.

2020-03-01 Nya protokoll att läsa

Nu finns flera nya protokoll att läsa.

2020-03-01 Ny webinfo

Nu finns Region Norrs nya webinfo uppdaterad här på SAMSs nya webplats.