2022-10-28 Uppdaterad verksamhetsplan

Nu finns en uppdaterad verksamhetsplan för 2022 att ta del av. Läs planen

2022-10-25 Nytt protokoll

Nu finns protokoll nummer 6 att läsa. Gå till protokollsidan

2022-09-29 Nya lokalombud i Region Norr

I Skellefteå finns Rickard Pettersson vid Actas-gruppen och i Östersund Georgina Rofique vid Östersunds Kommun som nya lokalombud. Vi har nu åtta lokalombud i vår region. Kontaktuppgifter finns på Regions Norr startsida.

2022-09-28 Flera nya protokoll att läsa

På grund av uppdateringa av SAMS webplats släpar presentation av protokollen efter. Nu finns protokoll 3-5 att läsa. Gå till protokollsidan.

2022-04-06 Repris på webkursen Kemiska hälsorisker

Efter påsk v17 börjar repris 2 på webkursen Kemiska hälsorisker. Kursen kommer att ligga uppe under fyra veckor och under v 21 avslutas kursen med digitala frågestunder.
Läs Inbjudan repris 2.
Vill du gå kursen anmäl dig till Olle Nygren, olle at damina.se.

2022-03-31 Årsmötesprotokolll

Nu finns protokollet från årsmötet 2022 att läsa. Gå till protokollsidan.

2022-03-02 Nytt protokoll

Nu finns protokollet från styrelsemöte 2 den 24 februari att läsa. Gå till protokollsidan.

2022-03-05 Kallelse till årsmöte

Region Norr har årsmöte digitalt 2022-03-23. Klicka här för att ansluta till mötet:
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjEyNGMwY2MtZWY1Zi00YWVjLWIwOWItZGZiMThlZDhlMGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d34b221f-acd4-4e44-92f8-1215a965d42a%22%2c%22Oid%22%3a%2239d4828f-944d-4110-894c-a40fac7ac8ca%22%7d>

2022-01-25 Nytt protokoll

Nu finns protokollet från styrelsemöte 1 den 20 januari att läsa. Gå till protokollsidan.

2021-12-06 Nytt protokoll

Nu finns protokollet från styrelsemöte 7 den 2 december att läsa. Gå till protokollsidan.

2021-10-02 Styrelsemöte

Styrelsemötet i går ställdes in då få kunde närvara. Nästa styrelsemöte blir den 2 december.

2021-10-01 Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 28 oktober.

2021-10-01 Nytt protokoll

Nu finns protokollet från styrelsemöte 6 att läsa. Gå till protokollsidan.

2021-09-22 Informationsbroschyr

Nu finns en ny informationbroschyr om SAMS Norr.
SAMS Reg Norr broschyr (PDF öppnas i nytt fönster)

2021-09-20 Styrelsemöte

Region Norr har nästa styrelsemöte den 22 september.

2021-09-15 Förlängd kurstid webkursen

Tiden för webkursen om Kemiska hälsorisker förlängs månaden ut då många anmälda inte hunnit se kursen.

2021-09-03 Repris på webkurs

Nästa vecka börjar reprisen på webkursen Kemiska hälsorisker. Kursen kommer att ligga uppe under två veckor. Vill du gå kursen anmäl dig till Olle Nygren, olle at damina.se.

2021-08-30 Nytt protokoll

Nu finns protokollet från styrelsemöte 5 att läsa. Gå till protokollsidan.

2021-08-12  Uppdaterad verksamhetsplan

Vi har nu uppdaterat verksamhetsplanen med uppföljning från senaste styrelsemötet. Verksamhetsplan_2021_rev2021-08-11.

2021-07-08 Ang webkursen

Nu är webkursen avslutad. Det var dock många som anmält sig men som inte hade möjlighet att att ta del av kursen under kurstiden. Det kommer därför en repris av kursen i september med början v 36. Då kommer kursen även att ha utökats med två föreläsningar om aerosoler. Inbjudan repris
Är du intresserad så anmäl dig till Olle Nygren (olle at damina.se)

2021-05-31 Nytt protokoll att läsa

Nu finns protokollet från styrelsemöte 4 att läsa. Gå till protokollsidan.

2021-05-31 Kursen om Kemiska hälsorisker

Den webbaserade kursen läggs ut under v 23 och 24. Under vecka 25 hålls on-line frågestuder.

2021-05-07 Årsmötesprotokoll från årsmötet 2021

Nu finns årsmötesprotkollet att läsa. Gå till protokollsidan.

2021-04-19 Nya protokoll

Nu finns fler nya protkoll att läsa. Gå till protokollsidan.

2021-04-15 Kurs om Kemiska hälsorisker mm

Vi planerar för en kurs om kemiska hälsorisker, personlig skyddsutrustning, mätning med direktvisande instrument och gasvarnare. Kursen kommer att vara webbaserad med inspelade föreläsningar som finns tillgängliga under kurstiden. Deltagarna kan se föreläsningarna oberoende av varandra och stoppa och se om så ofta man vill. Kursen avslutas sen med on-line frågestunder med lärarna. Målsättningen är att kursen ska ligga ute under någar veckor, innan frågestunderna och hinnas med innan sommaren. Mer info kommer senare.

2021-03-18 Nytt på  sidan om äldre material

Nu finns äldre material från 2017, 2019, 2020 och 2021 på sidan om äldre material.

2021-03-18 Bilder till Liv Nilssons föredrag om MYNAK

Här finns bilder från Livs föredrag SAMS 2021-03-18

2021-02-19 Kallelse till årsmöte

Region Norr håller årsmöte den 18 mars kl 13.00 och beräknas att hålla på till 13:30 – 13:45 då vi tar en paus till kl. 14.

Klockan 14 kommer vi att få ett föredrag av Liv Nilsson på Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) som kommer att berätta om deras verksamhet.

Dagordning årsmöte 2021 SAMS region Norr.

Övrig dokumentation har skickat ut till medlemmarna med e-post.

2021-02-01 Ännu ett protokoll finns att läsa

Nu finns också protokollet från sista styrelsemötet förra året att läsa. Gå till protokollsidan

2021-01-26 Nytt protokoll att läsa

Protokoll från årest första styrelsemöte. Gå till protokollsidan

2020-12-04 Lokalombudet i Umeå

Frej Gruffman, som är lokalombud i Umeå, har bytt arbete och är nu arbetsmiljöingejör på VAKIN AB (Kommens VA-bolag). Hans nya kontaktuppgifter är frej.gruffman@vakin.se.

2020-11-16 Vad kan aerosolkunskap lära oss om virussmitta i arbetsmiljön?

SAMS region 8 bjuder in till TEAMS föreläsning. Föreläsare: Håkan Tinnerberg, Universitetssjukhusöveryrkes- och miljöhygieniker, docent. Datum 24/11 kl 15:00-16:00. Anmälan görs till Mats Andersson till mats_andersson@golder.se

2020-10-20 Nytt protokoll att läsa

Protokollet från styrelsemöte 7-2020 finns nu att läsa. Gå till protokollsidan

2020-10-19 Inspirationsstund om MTO

Region Norr inbjuder till Instpirationsstund om MTO – Människa, teknik och organisation den 18 november kl 13-15 online via Teams. Sandra Flinthammar, AFRY, leder stunden. Läs inbjudan med info om schema och anmälan

2020-09-21 Komplett lista med protokoll

Nu är listan med aktuella styrelseprotokoll komplett och finns att läsa som PDF-er.
Gå till protokollen

2020-09-20 Uppdateringar på Region Norrs web

Nu finns även protokoll 2-2020 och 3-2020 att läsa. Det som fattas nu är protokoll 4-2020. Det bör komma inom kort.

2020-09-17 Nya protokoll att läsa

Nu finns protokoll 5 och 6/2020 att läsa. Dock saknas fortfarande protokoll 2 – 4/2020. Räknar med att dessa kommer att finnas tillgängliga inom kort.

2020-03-17 Inställt fysiskt årsmöte

OBS! På grund av Corona-situationen och få anmälda har styrelsen beslutat att ställa in det fysiska mötet. Årsmötet hålls endast som Skype-möte den 19 mars på samma tid.

2020-03-01 Nya protokoll att läsa

Nu finns flera nya protokoll att läsa.

2020-03-01 Ny webinfo

Nu finns Region Norrs nya webinfo uppdaterad här på SAMSs nya webplats.