På denna sida finns nyhetsnotiser från den senaste två åren i omvänd kronologisk ordning med de senaste överst. Nyhetsnotiser äldre än två år samlas på sidan Äldre nyhetsnotiser.

2023-10-16 Protokoll nummer 7

Nu finns styrelseprotokoll nummer 7 att läsa. Gå till protokollsidan.

2023-10-10 Uppdaterad verksamhetsplan

Nu finns en uppdaterad verksamhetsplan att läsa. Läs Verksamhetsplan_2023-09-15.

2023-09-15 Ännu ett protokoll

Nu finns protokoll nr 6 att läsa. Gå till protokollsidan

2023-09-14 Nytt protokoll

Nu finns protokoll nr 5 att läsa. Gå till protokollsidan

2023-06-26 Protokoll och verksamhetsplan

Nu finns nya protokoll från styrelsemöten att läsa liksom en uppdaterad verksamhetsplan.
Gå till protokollsidan. Läs verksamhetsplanen.

2023-03-16 Rapport från årsmötet

I dag har det varit årsmöte med SAMS, som inleddes med en utställning av olika skyddsutrusting på förmiddagen. Utställare var bl a Ansell (handskar), Fristads (arbetskläder), Ejendahls (handskar), 3M (andningsskydd, skyddsglasögon, hjälmar, hörselskydd mm), Jalas (skyddsskor), Tranemo (skyddskläder), Industrial Scientific (gasvarnare), Henkel (Loctite med och utan acrylater), Spineband (huvudstöd) m fl. Intressant att se senaste nytt på denna front, bl a hjälmar och hörselskydd samt gasvarnare.

Från Utställningen.

Foto: P-G Fahrbring

Från årsmötet. Foto: O Nygren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter gemensam lunch följde sen årsmötet, som var ett hybridmöte med ett 15-tal på plats och ca 35 som var med digitalt via Teams. Mötet befanns behörigen utlyst. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det blev omval på samtliga ledamöter där mandattiden gick ut.

2023-02-06 Norrs årsmöte hålls 2023-03-16

Regionen Norrs årsmöte hålls i Sundsvall den 16 mars. I anslutning till årsmötet ordnas en miniutställning om personlig skyddsutrustning. Mer information och handlingar till mötet kommer snare.

2023-02-01 Styrelsemöte 2023-02-09

Region Norr håller digitalt styrelsemöte på kvällen kl 18:30.

2023-01-24 Nätverksmöte i Umeå

Vi träffas den 3 februari kl 9.00 på Västra Norrlandsgatan 11B för uppstartsmöte med SAMS-Umeå 2023. Matts Mårtensson ska berätta lite om erfarenheter och viktiga delar i olika lagstiftningar i arbetet som arbetsmiljöingenjör. Vi får även chans att diskutera ihop oss om förslag på mötesinnehåll och aktiviteter under året.

2022-12-14 Protokoll 8

Nu finns protokoll 8 att läsa. Gå till protokollsidan

2022-12-05 Årets sista uppdatering av verksamhetsplanen

Nu finns årets sist uppdatering att ta del av. Läs mer

2022-11-15 Protokoll 7

Nu finns protokoll 7 att läsa. Gå till protokollsidan

2022-10-28 Uppdaterad verksamhetsplan

Nu finns en uppdaterad verksamhetsplan för 2022 att ta del av. Läs planen

2022-10-25 Nytt protokoll

Nu finns protokoll nummer 6 att läsa. Gå till protokollsidan

2022-09-29 Nya lokalombud i Region Norr

I Skellefteå finns Rickard Pettersson vid Actas-gruppen och i Östersund Georgina Rofique vid Östersunds Kommun som nya lokalombud. Vi har nu åtta lokalombud i vår region. Kontaktuppgifter finns på Regions Norr startsida.

2022-09-28 Flera nya protokoll att läsa

På grund av uppdateringa av SAMS webplats släpar presentation av protokollen efter. Nu finns protokoll 3-5 att läsa. Gå till protokollsidan.

2022-04-06 Repris på webkursen Kemiska hälsorisker

Efter påsk v17 börjar repris 2 på webkursen Kemiska hälsorisker. Kursen kommer att ligga uppe under fyra veckor och under v 21 avslutas kursen med digitala frågestunder.
Läs Inbjudan repris 2.
Vill du gå kursen anmäl dig till Olle Nygren, olle at damina.se.

2022-03-31 Årsmötesprotokolll

Nu finns protokollet från årsmötet 2022 att läsa. Gå till protokollsidan.

2022-03-02 Nytt protokoll

Nu finns protokollet från styrelsemöte 2 den 24 februari att läsa. Gå till protokollsidan.

2022-03-05 Kallelse till årsmöte

Region Norr har årsmöte digitalt 2022-03-23. Klicka här för att ansluta till mötet:
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjEyNGMwY2MtZWY1Zi00YWVjLWIwOWItZGZiMThlZDhlMGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d34b221f-acd4-4e44-92f8-1215a965d42a%22%2c%22Oid%22%3a%2239d4828f-944d-4110-894c-a40fac7ac8ca%22%7d>

2022-01-25 Nytt protokoll

Nu finns protokollet från styrelsemöte 1 den 20 januari att läsa. Gå till protokollsidan.