Region Norr Äldre Protokoll

Här finns protokoll från äldre årsmöten och styrelsemöten i omvänd kronologisk ordning.
Det är PDF-filer som öppnas i nytt fönster

Äldre Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll-2017
Årsmötesprotokoll-2016
Årsmöte-2014
Årsmöte-2013
Årsmöte-2012
Årsmöte-2011
Årsmöte-2010
Årsmöte-2009
Årsmöte-2008
Årsmöte-2007

Äldre styrelsemötesprotokoll

År 2020

Nr 8: 2020-11-26
Nr 7: 2020-10-15
Nr 6: 2020-09-10
Nr 5: 2020-06-25
Nr 4: 2020-05-25
Nr 3: 2020-04-23
Nr 2: 2020-02-27
Nr 1: 2020-01-30

År 2019

Nr 9: 2019-12-10
Nr 8: 2019-11-18
Nr 7: 2019-10-07
Nr 6: 2019-09-19
Nr 5: 2019-08-22
Nr 4: 2019-06-13
Nr 3: 2019-04-11
Nr 2: 2019-02-28
Nr 1: 2019-01-17

År 2018

Nr 9: 2018-11-15
Nr 8: 2018-10-19
Nr 7: 2018-09-20
Nr 6: 2018-08-23
Nr 5: 2018-06-14
Nr 4: 2018-05-08
Nr 3: 2018-04-12
Nr 2: 2018-02-22
Nr 1: 2018-01-25

År 2017

Nr 7: 2017-12-07
Nr 6: 2017-11-02
Nr 5: 2017-09-26
Nr 4: 2017-08-23
Nr 3: 2017-04-27
Nr 2: 2017-02-16
Nr 1: 2017-01-19

År 2016

Nr 9: 2016-12-15
Nr 8: 2016-11-15
Nr 7: 2016-10-11
Nr 6: 2016-08-30
Nr 5: 2016-06-13
Nr 4: 2016-05-09
Nr 3: 2016-04-11
Nr 2: 2016-02-28
Nr 1: 2016-01-17