Region Norr

Här hittar du information om Region Norrland, våra aktiviteter och lite om oss i styrelsen.

SAMS region Norr är en av regionerna inom SAMS. Vi har ett stort geografiskt upptagningsområde som täcker halva Sverige från Gävle i söder till Kiruna i norr. Det gör förstås att det inte är så enkelt att samla alla medlemmar till ett medlemsmöte p g a de långa reseavstånden. Därför har vi delat in vår region i olika lokalområden enligt nedan. Där försöker vi ha några träffar per år för att nätverka och förkovra oss inom arbetsmiljöområdet. Vi har följande lokalområden:

  • Gävle
  • Hudiksvall/Bollnäs
  • Sundsvall
  • Östersund
  • Örnsköldsvik
  • Umeå
  • Skellefteå
  • Luleå

Totalt är vi drygt 100 medlemmar inom regionen. Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen om du vill engagera dig på något sätt inom föreningen.

Vi i styrelsen för Region Norr är

Ordförande Johan Nylander,
Säkerhetsstrategen AB

johan at nylanderstrategi.se
Mobil: 070 – 208 90 90

Vice ordförande/kassör Göran Runsvik
Nouryon AB

goeran.runsvik at gmail.com
Mobil: 070 – 250 43 90

Ledamot Olle Nygren
Damina AB

olle at damina.se
Mobil: 070 – 66 36 706

Ledamot Ingrid Liljelind
Arbets- och miljömedicin Norrlands universitetssjukhus

ingrid.liljelind at envmed.umu.se
Tel: 090 – 785 24 52 Mobil: 070 – 603 96 98

Ledamot Anita Lindholm
MittSverige Vatten & Avfall

anita.linholm at msva.se

Suppleant Johanna Danell
Region Gävleborg

johanna.danell at regiongavleborg.se
Mobil: 073 – 086 35 51

Suppleant Sven Backman
Omexom

sven.backman at omexom.com
Mobil: 070 – 316 56 32

Lokalombud är

Luleå Anette Strand Blackbox
E-post
Tel:
Mobil: 070 – 2200968
Skellefteå Rickard Pettersson Actas-gruppen
E-post
Tel:
Mobil: 070 – 7950237
Umeå Frej Gruffman Vakin AB
E-post
Tel: 090 – 8627871
Mobil: 072 – 8627871
Örnsköldsvik Hasse Persson Previa AB
E-post
Tel: 0660 – 86011
Mobil: 070 – 5744469
Sundsvall/Härnösand Göran Runsvik Samhall AB
E-post
Tel:
Mobil: 070 – 2504390
Östersund Georgina Rofique Östersunds Kommun
E-post
Tel:
Mobil: 076 –  1177061
Hudiksvall/Bollnäs Roger Olsson Arbets- & Miljöhygien AB
E-post
Tel:
Mobil: 070-3488882
Gävle Vakant

Valberedning är

Johan Silvenord
Ordinarie
Afry Afa Consult
E-post
P-G Fahrbring
Ordinarie
E-post
Vakant
Suppleant

Revisorer

Ordinarie

Hans Persson
Maria Andersdotter

Ersättare

Cay Näslund