Region Mitt

Vi har tagit fram en broschyr som kan spridas till medlemmar, nya såväl som nuvarande. Sprid den!

SAMS Reg Mitt broschyr 2021 rev final

Vi i styrelsen för Region Mitt är:

Ordförande Carola Jansson, Sund arbetsmiljö i Mälardalen AB

E-post: carola@sundarbetsmiljo.se

Tel: 0730-419900

Kassör Jenny Morin

Sekreterare Frida Nilson

Ledamot Jerry Johansson

Suppleant Eva-Karin Karlsson

Vår gemensamma mailadress är sams.regionmitt@samssverige.se