Region Skåne

Vi har tagit fram en broschyr som kan spridas till medlemmar, nya såväl som nuvarande. Sprid den!

SAMS Reg Skåne broschyr 2021 rev final

Vi i styrelsen för Region Skåne är:

Ordförande, Marie Rasmusson, Försvarsmakten P7

marie.rasmusson@mil.se , Tel: 046 368000

Sekreterare, Bertil Winér 

bertil.winer@gmail.com, Tel: 0700 747191

Kassör, Tomas Abrahamson, AA-miljö

tomas.abrahamson@gmail.com Mobil: 0707 660654

Ledamot, Per Blomquist, FHV Runstenen

per.blomquist@fhv-runsten.se  Mobil: 0709299863

Ledamot, Camilla Wagner, Complete Workplace + Halmstads Kommun

cw@completeworkplace.se  Tel: 0708-388 977, 0733 439634

Suppleant, Jan-Eric Karlsson, Arbets- och miljömedicin

jan-eric.karlsson at med.lu.se  Tel: 046 17 72 97

Suppleant, Linda Nordin, Skanska 
Suppleant, Johan Rosén                                                               
Suppleant, Jakob Riddar, AMM Lund