Region Väst

Vi i styrelsen för Region 8 är:

Ordförande Mats Andersson, Golder

mats_andersson at golder.se

Tel: 0303 878 37 Mobil: 070 358 78 37

Vice Ordförande Mats Karling, Utbildningssamordnare AstraZeneca R&D Mölndal

mats.karling at astrazeneca.com

Tel: 031 706 61 75 Mobil: 070 780 61 75

Ledamot Per Woxmark, Swedish Safety Performance AB

email:

Ledamot Magdalena Ahl, Perstorp Oxo AB

Email: magdalena.ahl@perstorpoxo.com

Tel: 0304-66 24 20

Ledamot Amanda Wigbring, Golder

Email: amanda_wigbring@golder.se

Suppleant Jessica Bergström, Vattenfall AB

jessica.bergstrom at vattenfall.com

Tel: 034 062 67 24 Mobil: 070 622 29 95

Suppleant Lars Sandberg, Astra Zeneca, Mölndal

lars.sandberg at astrazeneca.com

Tel: 031 776 19 84 Mobil: 070 316 24 60

Suppleant Erika Mark, Prevent Safety Solution

erika.mark at preventbevakning.se

Tel: 030 377 97 04, Mobil: 0722470903

Suppleant Krister Östlund, Volvo Cars

Email: krister.ostlund@volvocars.se

Mobil: 0729669447