Region Stockholm & Gotland

Vi i styrelsen för Region Stockholm och Gotland är:

 Namn, position 2021  Kontaktuppgifter 
Elisabeth Selander, ordförande Elisabeth.selander@live.se 070-510 83 97 Svenska Selba Arbetsmiljö AB 
Amanda Wolgast, sekreterare Amanda.wolgast@gmail.com 070- Prevent 
Christine Wik, kassör Christine.wik@avonova.se 070-205 64 21 Avonova, Klarabergsviadukten 
Linda Pålsson, ledamot palsson.linda@gmail.com 070-3751597 Swedavia, Arlanda 
Karin Grahn, ledamot karin.grahn@sll.se 08-123 37 226 CAMM, Solna 
Johan Bark, suppleant johan.bark@lidl.se 076-640 54 13 Lidel, Stockholm 
Michael Engelberg, suppleant michael@engelbergs.se 070-86 26 532 Engelberg Business Solutions AB, Stockholm 
Niklas Nilsson, suppleant
 Föreningens revisorer 
Lars Hallin sammankallande  Omval  lars.hallin1@gmail.com 070-5205699 
Bengt Sahlin  Omval  b.sahlin@lsabjv.se bsahlin18@gmail.com 
Suppleant:  Vakant 

 Vi har tagit fram en broschyr som kan spridas till medlemmar, nya såväl som nuvarande. Sprid den!

SAMS Reg Stockholm Gotland broschyr 2021 rev final