Region Stockholm & Gotland

Vi i styrelsen för Region 5 är:

 Namn, position 2019  Omval etc 2020  Kontaktuppgifter 
Elisabeth Selander, ordförande, väljes på 2 år  Omval 2 år  Elisabeth.selander@live.se 070-510 83 97 Svenska Selba Arbetsmiljö AB 
Amanda Wolgast, ledamot fyllnadsval på 1år  1 år kvar  Amanda.wolgast@gmail.com 070- Prevent 
Christine Wik, ledamot vald på 2 år  1 år kvar  Christine.wik@avonova.se 070-205 64 21 Avonova, Klarabergsviadukten 
Linda Pålsson, ledamot vald på 2 år  1 år kvar  palsson.linda@gmail.com 070-3751597 Swedavia, Arlanda 
Karin Grahn, ledamot vald på 2 år  1 år kvar  karin.grahn@sll.se 08-123 37 226 CAMM, Solna 
Johan Bark, suppleant vald på 1 år  omval 1 år  johan.bark@lidl.se 076-640 54 13 Lidel, Stockholm 
Michael Engelberg, suppleant, vald på 1 år  nyval 1 år  michael@engelbergs.se 070-86 26 532 Engelberg Business Solutions AB, Stockholm 
Niklas Nilsson, suppleant, vald på 1 år  nyval 1 år  niklas.nilsson@risktec.se 070-728 45 35 RiskTec Projektledning AB, Stockholm 
Sandra Flinthammar, Suppleant, AFRY sandra.flinthammar@afry.com 070 288 40 74, Kastellvägen 2A, Hudiksvall
 Föreningens revisorer 
Lars Hallin sammankallande  Omval  lars.hallin1@gmail.com 070-5205699 
Bengt Sahlin  Omval  b.sahlin@lsabjv.se bsahlin18@gmail.com 
Suppleant:  Vakant