Vår organisation

FTF Arbetsmiljö är uppdelat i sex regioner med egna styrelser och en nationell riksstyrelse.

Riksstyrelsen
Riksstyrelsen har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet. Här ingår kontakter med myndigheter, utbildningsanordnare, relevanta bransch- och yrkesföreningar samt marknadsföring av medlemmarnas unika kompetens.

Regioner
SAMS Sverige är uppdelat i olika regioner med egna styrelser. Regionernas styrelser arbetar för att främja föreningens syfte med lokal verksamhet.

Regioner
Regionernas styrelser arbetar för att främja föreningens syfte med lokal verksamhet.

Region 1-2, Norr
Ordförande Johan Nylander, johan at nylanderstrategi.se

Region 3, 4 och 6, Mitt
Ordförande Carola Jansson, carola at sundarbetsmiljo.se

Region 5, Stockholm samt Gotland
Ordförande Elisabeth Selander, elisabeth.selander at live.se

Region 7, Småland och Öland
Ordförande Lars Engman, lars.engman at telia.com

Region 8, Väster
Ordförande Mats Andersson, mats.andersson@golder.se

Region 9, Skåne och Blekinge
Ordförande Marie Rasmussen, marie.rasmusson@mil.se