Upprop till SAMS medlemmar

SAMS är en förening som drivs av medlemmar och vi bygger vår verksamhet på våra medlemmars engagemang. Vi har nu gått igenom en förändring där vi bildat Ett SAMS och vi har en styrelse som engagerat arbetar för medlemsnytta i olika former. Vi behöver nu fylla på med fler som vill delta i bygget av föreningen. Därför kommer det här uppropet till alla medlemmar, vi är nu drygt 400 st spridda över riket. I april har vi ett årsmöte där ett antal poster ska fyllas. Du som är intresserad av att bidra i någon funktion (eller vill föreslå någon) , det kan vara som styrelseledamot, ledamot i valberedning eller revisor. Det kan också vara att engagera dig på annat sätt, lokalt eller nationellt. Hör av dig till mig som ordförande i valberedningen antingen via mail: johan@sstr.nu eller på telefon 070-208 90 90 så kan vi diskutera vidare.