Senaste nyheter

Upprop till SAMS medlemmar

SAMS är en förening som drivs av medlemmar och vi bygger vår verksamhet på våra medlemmars engagemang. Vi har nu gått igenom en förändring där vi bildat Ett SAMS och vi har en styrelse som engagerat arbetar för medlemsnytta i…

Läs mer

Ett nytt verksamhetsår

Hej SAMS-medlem

Ett nytt verksamhetsår ligger framför oss och det händer fortsatt mycket nytt i föreningen runt om i landet. Mycket arbete sker bakom kulisserna för det är en del praktiskt som behöver ordnas med att avsluta gamla och forma…

Läs mer

Ny organisation i SAMS för ökad medlemsnytta

Hej SAMS-medlem

2023 har varit ett omvälvande år med många spännande och livliga diskussioner om föreningens framtida organisation.

SAMS riksstyrelse har sett en bild av en förening med ojämlika förutsättningar för föreningens medlemmar och har haft en dialog med föreningens…

Läs mer