Medlemslogin

Här loggar du in om du är medlem och har registrerat dig med ett unikt användarnamn och ett eget lösenord. Här registrerar du dig https://samssverige.se/medlemssida/

Inloggning för befintliga användare
   

Om du förr i tiden fanns registrerad på FTF-sidan är dina uppgifter flyttade til SAMS-sidan.  Du behöver dock få ett nytt lösenord eftersom sidan flyttats till annan server. Du kan inte skapa nytt konto med de gamla uppgifter.

Användarnamn är i ett ord, (inga mellanslag) (gäller även emailadress). Om du är STUDENT, kom ihåg att klicka i den rutan.

  • å, ä, ö eller blanktecken fungerar inte.
  • ., -, _ fungerar precis som i en emailadress. Skapa ETT ORD och dessa tecken får ingå! (.  –  _)

Genom att registrera dig ansöker du om ett medlemsskap i SAMS. En årsavgift kommer att tas ut. Du kan säga upp ditt medlemsskap vid behov.

Det finns en skillnad mellan att vara medlem i SAMS och att vara ”medlem” eller ha ett konto på hemsidan. Denna skillnad är viktig. På den här sidan skapar du ett eget konto med ett unikt användarnamn och ett unikt lösenord så att du på ett säkert sätt kan komma åt information som enbart är till för medlemmar.

När du har genomfört en lyckad registrering så kommer systemet att skicka ett mejl till webmaster. Webmaster kommer sedan att titta på din ansökan och se om den är korrekt genomförd och i så fall så kommer den att godkännas. Du kommer då att få ett email som visar att ansökan är godkänd och du kan börja använda hemsidan med de uppgifter som du har lagt in. Vad beträffar betalning för medlemskapet är det dock en annan process. Inom SAMS är det så att de olika regionerna kommer att debitera dig för medlemsavgiften. Det gör att uppgifter från din web-registrering på hemsidan går till SAMS Riks och Elisabeth Selander kommer då att hantera detta genom att kontakta den region som du ingår i (elisabeth.selander@live.se ). Detta kommer dock att ta lite tid så bli inte orolig att det är på det sättet. Du kan fortsätta att arbeta på hemsidan och räkningen kommer men det tar lite tid.

Vanliga fel om det inte fungerar:

  1. Användarnamn består av två ord! Fungerar inte.
  2. För kort användarnamn. Måste vara minst 4 bokstäver.
  3. Felaktiga tecken (t.ex. Å, Ä eller Ö)
  4. Utmaningar med webbläsaren. Pröva olika, även dator. De olika systemen hanterar tyvärr data olika. Återkoppla gärna din erfarenhet.

Jag har även lagt till en markering (klickruta) ”student” så att man när man registrerar sig på hemsidan kan klicka i om man är student eller inte. Detta underlättar ju för Elisabeth och dig att se att det var en student. Jag skickar regelbundet Excel-fil med alla användare och då kommer det stå i det ena fältet: ”student”. Jag tror att detta är bra.