LIA-stöd Studentnätverket-SAMS

LIA placeringar — Stöd från SAMS

Underlag den 20 december 2021 Bengt Sahlin

Tills vidare gäller följande rutiner:

  1. Eleven söker själv på sin hemort placering eventuellt med stöd av Yrkeshögskolan.
  2. Stöd från SAMS då ingen placering lyckats. Vänd er till Bengt Sahlin bengt.hams@gmail.com Mob 0723025025 eller ni söker på den lista över kontaktpersoner som successivt upprättas. På den listan ingår ordförandena i de olika SAMS Regionerna.
  3. Bengt Sahlin eller region ordförandena kan skicka info på medlemmar eller företag/organisationer som de tror kan vara behjälpliga med LIA placeringar. Studenten tar kontakt med rekommenderade medlemmar eller företag eventuellt sändes info från SAMS till dessa innan kontakt tas av studenten.
  4. Om detta inte ger en LIA placering så tas ny kontakt med Bengt Sahlin eller ordförande i regionen för att få uppgifter på nya medlemmar eller företag/organisationer som kan tänkas ta emot LIA placering.