LIA studentplatser

Kontaktpersoner för LIA-placeringar

Riks

Bengt Sahlin, bengt.hams@gmail.com Mob 0723025025

Kansliet

SAMS Sveriges Arbetsmiljöspecialister

c/o Bengt Sahlin

Vardövägen 34

136 58 Vega

Region Norr

Johan Nylander johan@nylanderstrategi.se

Region Stockholm/Gotland

Elisabeth Selander, elisabeth.selander@live.se

Region Mitt

Carola Jansson, carola@sundarbetsmiljo.se

Region Småland/Öland

Lars Engman, lars.engman@telia.com

Region Väst

Mats Andersson, mats_andersson@golder.se

Region Skåne/Syd

Marie Rasmusson, marie.rasmusson@mil.se

LIA kontaktpersoner PEAB 17 december 2021

Väst

Syd

Mellersta (Norrköping med omnejd)

Öst

  • Hans Åhman

Dipl. Arbetsmiljöingenjör/Arbetsmiljösamordnare
Peab Anläggning AB
Box 808
Postnr 170 67 Solna
Besöksadress: Drottning Kristinas Esplanad 10
070-536 40 60
hans.ahman@peab.se
peab.se