Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, Bas-P

Website Tyréns Sverige AB

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, Bas-P

 Bas-P på Tyréns:

Som Bas-P på Tyréns medverkar du i stora och små uppdrag av skiftande inriktning inom samhällsplanering och infrastruktur. Du arbetar självständigt och ansvarar för framdriften av din del i uppdraget. Inom Tyréns finns etablerade rutiner och ett nätverk av medarbetare med stor erfarenhet av Bas-P och du kommer att ingå i ett kompetensområde där du, i ditt arbete som Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P), kan få stöd och bollplank i ditt arbete att samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler.

 Ansvarsområden Bas-P:

Arbetet som Bas-P innebär samarbete med Tyréns interna projektörer och externa och där tillse att projekteringen genomförs med hänsyn till arbetsmiljöaspekter. Du säkerställer projektörens ansvar i att eliminera säkerhetsrisker samt att övriga risker som beror på projekteringen reduceras. I upprättad arbetsmiljöplan ska eventuellt kvarstående risker som framkommer ur projekteringen framgå på ett tydligt sätt, detta för att genomförande och underhållsarbete skall kunna genomföras så säkert som möjligt. Då Bas-P deltar i planeringen och ledningen av projekteringen i syfte att säkerställa god arbetsmiljö är det viktigt att du är bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt, samt att du tycker om att skapa nätverk och samarbeta brett. Som Bas-P har du ett fokus mot att säkerställa ett säkert genomförande på projekteringsstadiet, och samordnar även med Bas-U för att säkra genomförandet ute på arbetsplatsen.

Du skall ha relevant utbildning till Bas-P/U med betoning på goda kunskaper inom svensk arbetsmiljölagstiftning, och vi ser erfarenhet från både bygg- och anläggningsprojekt som meriterande. Är du certifierad Bas-P är det också positivt. Du kommer också tillsammans med kollegor och chef att bidra genom att skapa uppdrag inom området både för dig själv och de juniora i gruppen, och se till att de kommer med i de uppdrag som säljs in

Att du gillar att växa och även hjälpa andra växa är ett plus; i gruppen stöttar vi varandra för att bli bättre som konsulter, och vi har också interna mentorer som stöd i vår professionella utveckling.

 Du:

Som person är du utåtriktad och tycker om att arbeta i team. Stort engagemang, eget driv, positivitet, öppenhet och prestigelöshet är egenskaper som vi tror kommer att göra att du passar hos oss

 Placering:

Placering för båda rollerna är på Tyréns kontor vid Slussen/Götgatan. Arbete ute hos kund någon dag i veckan förekommer också i vissa uppdrag.

Vi har under flera år varit en av Sveriges bästa arbetsplatser (Great Place to Work) och vi håller fortsatt den positionen vilket vi är glada och stolta över. Det arbetet syns även i det dagliga, där vi aktivt jobbar och stämmer av att vi ligger rätt mot våra värdeord; Connect, Challange, Create. Här har du också kul på jobbet; vi har ett bra samarbete både inom och mellan avdelningar, och grymt kompetenta och taggade medarbetare.

Vi ser fram emot att börja arbeta tillsammans!

 Vill du veta mer?

Kontakt Avdelningschef Ulrika Ridderstråle, tel. 010 452 23 28.

Skicka din ansökan till Ulrika.ridderstrale@tyren.se.

Välkommen med din ansökan!

Intervjuer görs löpande.

 

To apply for this job email your details to Ulrika.ridderstrale@tyren.se