Arbetsmiljö- och Kvalitetssamordnare projekt

Website HOCHTIEF Infrastructure

Vill du vara med i ett av Sveriges största Infrastrukturprojekt? Vill du vara med i ett professionellt team som tror på dig och din kompetens? Har du tidigare erfarenhet som arbetsmiljö- och kvalitetssamordnare?

Vi har en vakans på HOCHTIEF Infrastructure GmbH och ser fram emot din ansökan!

Vi erbjuder dig en tillsvidare tjänst I Stockholm som Arbetsmiljö- och Kvalitetssamordnare projekt

 Dina uppgifter

 • Tillse att vi efterlever kontraktskrav med avseende på arbetsmiljö och kvalitet.
 • Tillse att upprättad dokumentation följer lagar samt beställarens krav.
 • Inhämta kontrollaktiviteter från respektive ansvarsområde och upprätta kontrollprogram
 • Tillse att resultatdokumentation inhämtas enligt kontrollprogram.
 • Uppdatera dokumentation och förankra information i projektet.
 • Inskrivning av ny personal på projektet samt uppföljning av erforderlig dokumentation.
 • Introducera personal med avseende på skydds- och ordningsregler, policys, projektspecifika risker.
 • Genomföra skydds- och miljöronder samt delta och vid behov genomföra revisioner.
 • Föra en säkerhetsdialog med personal på arbetsplatsen och rapportera nuläge till projektledning.
 • Hantera och sammanställa månadsrapporter och avvikelserapporter.
 • Kontrollera UE och följa upp leverantörer avseende kvalitet och arbetsmiljö.
 • Kontakt med myndigheter och beställare.
 • Upprätta och revidera utbildningsmaterial samt hålla utbildning i kvalitet och arbetsmiljö.
 • Samverka med KMA chef.

Dina kvalifikationer

 • ISO18001, 9001, Office paketet, Windows.
 • Meriterande om du tidigare arbetet i Trafikverkets system PPI och Chaos.
 • Meriterande är arbete i infrastrukturprojekt, följt projekt från anbud till inlämning, genomfört internrevisioner.
 • Självständigt planera, leda och fördela arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.
 • Förmåga att ta fram, hantera och anpassa dokumentation som krävs för rollen.
 • Förmåga att hantera oförutsedda situationer och att arbeta proaktivt i förebygganden.

Du talar svenska och engelska obehindrat och trivs i att arbeta i ett internationellt team. Det meriterande om du pratar tyska.

Förmåner

Vi erbjuder dig spännande arbetsuppgifter och en god kompetensutveckling under din anställning hos oss. Vi vill att du känner dig väl omhändertagen hos oss då vi tror på ett öppet och professionellt arbetsklimat på våra arbetsplatser. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider och ett friskvårdsbidrag för att hålla hälsan på topp samt mycket mer. Välkommen ombord på vår infastrukturresa i Sverige – du tillhör ett av världens största byggföretag.

Låter det intressant?

Då ser vi fram emot din ansökan via vårt online-formulär. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Olof Almström, HR-manager, olof.almstroem@hochtief.se eller +46 72 700 11 14 eller David Gharibo, KMA-manager david.gharibo@hochtief.se eller +46 72 700 10 67.

HOCHTIEF är en av världens största byggkoncerner globalt. Vi är aktiva inom byggtransport, energy, social/urban infrastruktur och PPP, samt gruvor och service marknader. Vi är drygt 56 000 medarbetare och hade en försäljningvolym på drygt EUR 23.9 miljarder under 2018. Mer information hittar du på www.hochtief.com

HOCHTIEF Infrastructure levererar transport, energy, och har project I Tyskland och Europa. Vi erbjuder service under alla skeden för byggnader, broar, vägar, tunnlar, hamnar, järnvägar, flygplatser och facilitieter, samt inom  konventionell och förnybar energi. Mer information hittar du på www.hochtief-infrastructure.com

Annons KA samordnare projekt Hochtief

To apply for this job please visit www.www.hochtief.com.