Latest Past Evenemang

Workshop 2 om nya regelstrukturen

Digitalt

Man måste delta i båda workshopen och ha den av SAMS utvecklade USB-stickan med alla dokument tillgängliga. Vill man bli SAMS diplomerad så får man […]

Workshop 1 om den nya regelsstrukturen

Digitalt

Man måste delta i båda workshopen och ha den av SAMS utvecklade USB-stickan med alla dokument tillgängliga. Vill man bli SAMS diplomerad så får man […]

Föreläsning om tillpassning av andningsskydd

Digitalt

Nytt lagkrav gällande tillpassningstest för dig som använder andningsskydd Från och med januari 2025 kommer ett nytt lagkrav gällande tillpassningarnas för tätsittande andningsskydd att börja […]