Utbildningsserie riktad till arbetsmiljöingenjörer, konsulter och yrkeshygieniker, del 1

Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige arrangerar en gemensam utbildningsserie riktad till arbetsmiljöingenjörer, konsulter och yrkeshygieniker.

Syftet är att höja kompetensen kring planering, utförande och rapportering kring mätningar av kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön.

I utbildningen får du bland annat lära dig om lämpliga mätmetoder, testa olika mätinstrument och genomföra en egen arbetsmiljömätning.

Nästa tillfälle i Linköping

Nästa utbildning är placerad i Linköping och är uppdelad på två tillfällen:

Del 1: den 5-7 maj 2020

Del 2: den 6-7 oktober 2020

Utbildningen kommer även erbjudas i Umeå:

Del 1: 8-10 september 2020

Del 2: 2-3 februari 2021

Mer information om kursen i Linköping och hur du anmäler dig finns på vår webbsida.

Anmälan till kursen öppnar den 15:e januari 2020. Eftersom det finns ett stort intresse för kursen och platserna är begränsade är det först till kvarn som gäller.

Välkommen och hoppas vi ses på utbildningen!

Anna-Lena Hällsten

Vårdadministratör, Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland, 581 85 Linköping

Telefon: 010-103 14 52

E-post:Maria.Assenhoj@regionostergotland.se

Mätning, mätstrategier och exponeringsbedömning.

Utbildare är Ingrid Liljelind och Lars Modig, båda yrkes och miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kursen genomförs digitalt och länk kommer att skickas till deltagarna.

Under dagen kommer vi att i dialog diskutera olika typer av mätningar och syftet med dessa. Hur lägger man upp en mätning och hur kan man tolka resultaten. Exponeringsbegreppet och riskvärdering diskuteras.

Deltagandet är gratis för medlemmar i SAMS, övriga 1500 kr.

Kursen sker den 2 september 2020, kl. 10-15 med avbrott för lunch kl. 11:30-12:30.

Anmälan görs till Johan Nylander,  johan@nylanderstrategi.se , senast 26 aug

Utbildningsserie riktad till arbetsmiljöingenjörer, konsulter och yrkeshygieniker, del 1

Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige arrangerar en gemensam utbildningsserie riktad till arbetsmiljöingenjörer, konsulter och yrkeshygieniker.

Syftet är att höja kompetensen kring planering, utförande och rapportering kring mätningar av kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön.

I utbildningen får du bland annat lära dig om lämpliga mätmetoder, testa olika mätinstrument och genomföra en egen arbetsmiljömätning.

Nästa tillfälle i Linköping

Nästa utbildning är placerad i Linköping och är uppdelad på två tillfällen:

Del 1: den 5-7 maj 2020

Del 2: den 6-7 oktober 2020

Utbildningen kommer även erbjudas i Umeå:

Del 1: 8-10 september 2020

Del 2: 2-3 februari 2021

Mer information om kursen i Linköping och hur du anmäler dig finns på vår webbsida.

Anmälan till kursen öppnar den 15:e januari 2020. Eftersom det finns ett stort intresse för kursen och platserna är begränsade är det först till kvarn som gäller.

Välkommen och hoppas vi ses på utbildningen!

Anna-Lena Hällsten

Vårdadministratör, Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland, 581 85 Linköping

Telefon: 010-103 14 52

E-post: Maria.Assenhoj@regionostergotland.se