Webkurs Medicinska effekter av strålning

Digitalt

AMM i Göteborg och Uppsala ger tillsammans kursen ”Medicinska effekter av strålning”. Det är en webkurs. Kursen kommer att erbjuda en kunskapsöversikt och kunskap i medicinsk riskbedömning av all sorts Continue Reading →

SEK5200