Samordnare inom laboratoriesäkerhet och arbetsmiljö, Solna

Mer information om jobbet finns här.
Placering: Karolinska Institutet, Solna
Sista ansökningsdag: 2019-10-23

Mer info om jobbet:

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår att:

– Driva på och samordna arbetsmiljö- och laboratoriesäkerhetsarbetet för hela Biomedicum inkl. andra hyresgäster/entreprenörer i huset.
– Samordna, kommunicera och vara expertstöd inom ett eller flera av följande områden: laboratoriesäkerhet, kemikaliesäkerhet, biosäkerhet, brandsäkerhet, strålsäkerhet och miljö- och hållbarhetsfrågor.
– Hålla dig uppdaterad om de lagar och föreskrifter som verksamheten kräver och hjälper chefer, forskare och övrig personal att efterleva dessa genom information och kontroll. Viktiga uppgifter blir att delta vid skyddsronder, myndighetsinspektioner, utveckla centrala rutiner.
– Arrangera seminarier, verksamhetsspecifika internutbildningar samt informationsmöten för att säkerställa en hög kunskaps- och säkerhetsnivå.
– Driva och utveckla strategier, metoder och verktyg inom laboratoriesäkerhetsområdet, utifrån gällande arbetsmiljölagstiftning och Karolinska Institutets interna regler.
– Driva och följa upp arbetsmiljöarbetet, att lagstiftning efterföljs så att medarbetarna kan verka på arbetsplatsen med en god och säker arbetsmiljö.
– Ta en aktiv roll i kvalitésäkringsarbete, till exempel hantering och dokumentation av tillstånd, projektplaner, samt riskbedömningar.
– Fungera som stöd till verksamheten så att kompetensöverförande insatser genomförs, när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete
– Samverka med verksamhetens olika enheter kring frågor gällande lokaler och underhåll

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en flerårig arbetslivserfarenhet av kvalitets-och arbetsmiljöfrågor, företrädesvis inom laborativ miljö. Du ska ha gedigen och dokumenterad kunskap inom laboratoriesäkerhets-området samt ha mycket goda kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen.

Arbetet kräver engagemang och kunskaper om kemikaliehantering och brandsäkerhet men även om fysiska arbetsmiljöfrågor. Meriterande erfarenheter är: förebyggande arbete med fysiska arbetsmiljöfrågor, riskbedömning av laboratoriearbete, kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Mycket goda kunskaper på svenska och engelska både i tal och skrift krävs och god datorvana är en nödvändighet.

För att lyckas i rollen måste du ha ett konsultativt förhållningssätt, vara engagerad och ha en god samarbetsförmåga eftersom rollen innebär många kontakter både internt och externt. Som person kan du skapa en positiv atmosfär, du är mycket kommunikativ, flexibel och har lätt att anpassa ditt sätt att presentera, engagera och övertyga olika målgrupper. Du är van att ta ansvar och arbeta systematiskt med höga krav på kvalitet och säkerhet. Vi lägger stor vikt tid personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.