Andra organisationer

Det finns ett antal myndigheter och organisationer som har som mål att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Nedan listar vi en del av dem. Samarbete över kompetensområden stärker samtliga inblandade.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.

MYNAK

MYNAK är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet.

MYNAK Sammanställning av dialogtillfällen_arbetsmiljöingenjörer

Detta innehåll kräver att du är medlem. Om du är en existerande medlem, logga in. Nya medlemmar kan registrera sig nedan. Användarnamnet kan inte innehålla icke-alfanumeriska tecken och måste ha minst 4 tecken. Använd gärna bindestreck, punkt eller understreck.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering

*Obligatoriskt fält